Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 11:24

Chi hội Mỹ thuật tỉnh Long An: Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội 

Tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An, Chi hội Mỹ thuật tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

5 năm qua, hội viên Chi hội Mỹ thuật Long An đã cho ra đời nhiều tác phẩm phản ánh các mặt đời sống xã hội, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân cũng như định hướng nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng.

Chi hội tích cực hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều tác phẩm tranh cổ động có giá trị được đánh giá cao. Chi hội còn tham gia các cuộc liên hoan mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng nhiều giải thưởng.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Chi hội Mỹ thuật tỉnh sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nghệ sĩ tạo hình Long An, phấn đấu xây dựng Chi hội phát triển toàn diện, góp phần xây dựng một nền mỹ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều tác phẩm có tính tư tưởng và nghệ thuật cao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 3 thành viên: HS Nguyễn Hữu Phương làm Chi hội trưởng, HS Nguyễn Ngọc Trãi làm Chi hội phó và HS Nguyễn Văn Tâm làm ủy viên./.

 Công Toại

 

Chia sẻ bài viết