Tiếng Việt | English

06/05/2021 - 15:46

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5, tháng 6 trong một kỳ chi trả

Trong kỳ chi trả lương hưu tháng 5 này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cả tháng 5 và tháng 6 cho người thụ hưởng.

Bưu điện TP.Tân An chi trả lương hưu và bảo hiểm xã hội tháng 5, tháng 6 cho người thụ hưởng

Theo đó, người nhận lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản sẽ được chuyển đủ lương hưu và bảo hiểm xã hội tháng 5, tháng 6 trong cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định. Đối với người nhận lương hưu và bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt, Bưu điện sẽ trực tiếp chi trả bảo hiểm xã hội tháng 5, tháng 6 tại các điểm chi trả. Tại các điểm chi trả, Bưu điện chủ động tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn,… theo đúng quy định.

Tại một số điểm chi trả, Bảo hiểm xã hội phối hợp triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho người đến nhận lương hưu, bảo hiểm xã hội

Đây là phương án chủ động phòng, chống dịch Covid-19 hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần và tập trung đông người trong thời gian tới nhưng vẫn bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời. 

Riêng với người thụ hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn bị cách ly (nếu có) do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện phối hợp chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan Bảo hiểm xã hội để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

Tại một số điểm chi trả, Bảo hiểm xã hội phối hợp triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho người đến nhận lương hưu, bảo hiểm xã hội./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết