Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Chung tay hành động vì môi trường

Bảo vệ môi trường sống bằng những hành động thiết thực là yêu cầu bức thiết đã và đang được đặt ra. Vì một trái đất bền vững, cuộc sống chính mình và những người xung quanh, mọi người cùng nâng cao nhận thức, chung tay hành động bảo vệ môi trường.

Chung tay bảo vệ môi trường sống, các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào, hành động thiết thực. Các hoạt động kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Những ngày chủ nhật xanh của đoàn viên, thanh niên, phong trào “3 sạch” của phụ nữ, học sinh ra quân thu gom rác thải,... tuy là những hành động nhỏ nhưng đã mang lại hiệu quả lớn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng vì môi trường sống xung quanh.

Môi trường sống của chúng ta đã và đang bị ô nhiễm, đây là điều rõ ràng, không thể phủ nhận. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta biết đến khá nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong dư luận. Trong đó, phải kể đến việc lén xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của không ít doanh nghiệp, làng nghề,... Trong cộng đồng dân cư, ý thức bảo vệ môi trường sống vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng vứt rác bừa bãi nơi công cộng, chưa xây dựng hố xí hợp vệ sinh,... vẫn còn xảy ra. Bên cạnh đó, việc xử lý rác thải từ các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vẫn chưa được nhiều nông dân quan tâm. Đó là thực trạng đang diễn ra.

Long An đang trong quá trình phát triển công nghiệp, cũng như nhiều địa phương khác, xảy ra những vụ việc gây ô nhiễm môi trường là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, điều rất đáng mừng là việc đầu tư khu xử lý nước thải tập trung, vận hành thường xuyên được các doanh nghiệp quan tâm. Điều đó được thể hiện khá rõ khi 18/19 khu và 8/11 cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Những điểm đen, điểm nóng về ô nhiễm môi trường đã được xử lý, khắc phục và kiên quyết không để phát sinh những điểm mới.

Cùng hành động vì môi trường sống của chính chúng ta, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng cần được thực hiện thường xuyên. Các doanh nghiệp phải thấy được trách nhiệm xã hội của mình, đừng vì chạy theo lợi nhuận mà đánh mất lương tâm, trở thành thủ phạm hủy diệt môi trường. Kiên quyết nói không với những dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra việc xả thải tại các doanh nghiệp để kịp thời xử lý nếu xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, môi trường sống nông thôn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi các địa phương đang tập trung xây dựng nông thôn mới, cần được quan tâm nhiều hơn. Ở những điểm chưa thể tổ chức thu gom rác thải, người dân cần được hướng dẫn cách xử lý hiệu quả,...

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5-6 năm nay với chủ đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững”, mỗi người chúng ta hãy nâng cao ý thức và bảo vệ trái đất bằng những hành động thiết thực./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết