Tiếng Việt | English

11/02/2024 - 16:55

Chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là NQ 12), Đảng ủy Công an tỉnh Long An đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện và cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động xuyên suốt trong giai đoạn 2022-2030 và theo từng năm với phương châm: “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, bắt tay động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (Ảnh: VQ)

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, bắt tay động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (Ảnh: VQ)

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng theo tinh thần NQ 12 của Bộ Chính trị, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trên các mặt công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Căn cứ các Đề án thành phần của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng các kế hoạch, triển khai, thực hiện bảo đảm bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn tình hình địa phương. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là tập trung quy hoạch, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực Công an tỉnh đến năm 2030 với khung danh mục vị trí việc làm phù hợp, khoa học, xây dựng đội ngũ công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện NQ 12 và triển khai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Trong đó, quan tâm trang bị phương tiện, hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ cho lực lượng Công an các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã có sự thống nhất, đồng thuận cao đối với chủ trương về việc cấp đất và hỗ trợ kinh phí để xây dựng doanh trại, trụ sở cho công an cấp xã.

Ngoài ra, nhằm tăng cường sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với chủ trương, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an tỉnh sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các chính sách, đúng quy định, quy trình về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, liên thông, công khai, minh bạch, dân chủ gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác khuyến khích và bảo vệ cán bộ công an năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai đến cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND từ nay đến năm 2030 theo NQ 12. Từ đó, có sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong triển khai, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, khơi dậy ý chí, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn thép” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về: “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”; tập trung xây dựng phong trào TDBVANTQ ở địa bàn chiến lược, trọng điểm và chủ động lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phát động. Từ đó, phong trào TDBVANTQ đã được thực hiện khá toàn diện, sâu, rộng; có trên 98% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và xếp loại phong trào khá trở lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Về lĩnh vực phương tiện kỹ thuật, Công an tỉnh luôn quan tâm đầu tư mới, cải tạo sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật viễn thông, công nghệ thông tin từ tỉnh đến cơ sở, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính, hỗ trợ kịp thời các mặt công tác khác.

Đẩy mạnh xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, tập trung xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng công an xã làm nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở vững mạnh. Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho lực lượng cơ sở, nhất là lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Ty Công an 2 tỉnh: Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia) thực hiện hiệu quả các nội dung, cơ chế hợp tác theo Biên bản thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT biên giới mà hai bên đã ký kết; tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT biên giới, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập từ bên ngoài, chống phá vào trong nội địa qua tuyến biên giới của tỉnh.

Thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong CAND, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an, bảo đảm đến năm 2030 hoàn thành việc bố trí cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí ở 4 cấp Công an. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, phục vụ các lĩnh vực công tác công an trong thời kỳ mới./.

Đại tá Lâm Minh Hồng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Chia sẻ bài viết