Tiếng Việt | English

29/05/2024 - 14:10

Long An: Khen thưởng 25 tập thể, 61 cá nhân trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị  

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều tập thể, cá nhân với cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Văn nghệ tại hội nghị

Sáng 29/5, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ.

Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo gương Bác.

Công tác tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc. Đồng thời được xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tặng hoa cho MC và các điển hình giao lưu tại hội nghị

Song song đó, tỉnh kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương, đơn vị, nhất là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải quyết hiệu quả những vấn đề Nhân dân quan tâm; gắn kết chặt chẽ giữa học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, từ đó chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo Bác.

Công tác thông tin, tuyên truyền Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chuyên đề của tỉnh hàng năm có sự đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả gắn với học tập và làm theo Bác.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được tặng hoa, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích

Việc thực hiện Kết luận số 01 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, còn chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những chia sẻ của các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Họ đại diện cho những “bông hoa” trong vườn Bác với những cách làm hay, sáng tạo trong công việc cũng như cuộc sống đời thường.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tặng hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 cũng như chúc mừng những tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thời gian tới ông đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, việc học tập và làm theo Bác tạo sức mạnh nội sinh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Song song đó, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa học tập, làm theo Bác và nêu gương, giữa “xây” và “chống”, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được tặng hoa, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích

Chú trọng đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng nội dung, đối tượng cụ thể. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lôi cuốn và lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và trong xã hội,…

Dịp này, có 25 tập thể, 61 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết