Tiếng Việt | English

07/06/2024 - 08:38

Tân An - Chuyển biến qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (KL01), trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo TP.Tân An chụp ảnh lưu niệm với các điển hình qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Học theo Bác từ những việc làm thiết thực

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An - Nguyễn Thị Ngọc Dư, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động triển khai, thực hiện việc học tập, quán triệt KL01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm nghiêm túc, chặt chẽ, phương pháp triển khai phù hợp; đồng thời, xây dựng các kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung lãnh, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị quan tâm, chủ động trong tổ chức triển khai, thực hiện KL01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), kết luận và quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV).

Qua đó, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh, quốc phòng;... Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Năm 2021, TP.Tân An triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển TP.Tân An đạt chuẩn đô thị loại I”.

Chuyên đề năm 2022 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân”.

Năm 2023 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển con người TP.Tân An thân thiện, văn minh, hiện đại”.

Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, xây dựng TP.Tân An đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Là một trong những chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được chọn thí điểm thực hiện “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, những năm qua, Công an phường 4 chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường, Ban Chỉ huy Công an TP.Tân An ban hành nghị quyết, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. CB, chiến sĩ luôn tích cực chủ động với tinh thần trách nhiệm cao trong tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoài Phong - Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường 4, thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Công an phường chú trọng công tác cải cách hành chính để phục vụ nhân dân được tốt hơn; tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng phường văn minh đô thị.

Đến nay, Công an phường đã hoàn thành 20/20 tiêu chí về xây dựng Công an phường điển hình. Đặc biệt, từ khi Bộ Công an triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CBĐV trong chi bộ có nhiều giải pháp, sáng kiến trong phối hợp thực hiện, rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu dân cư trên địa bàn, bảo đảm thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công đạt 100%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt kết quả đúng hạn đạt hơn 98%,...

Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

Học tập và làm theo gương Bác, nổi bật tại TP.Tân An là việc triển khai, thực hiện thí điểm “sinh hoạt tổ Đảng”, mô hình Sinh hoạt chi bộ mẫu; Đảng bộ, chi bộ 5 tốt, ĐV 5 tốt. Đây là giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng đội ngũ ĐV. Qua đó, giúp chi bộ lãnh đạo thực hiện ngày càng hiệu quả.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại chi bộ, được xem là một trong những điểm sáng về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP.Tân An.

Thành ủy Tân An tổ chức giao lưu với các điển hình qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Hoài Phong, đại diện Công an phường 4

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh thông tin, qua 3 năm lãnh đạo, triển khai, thực hiện KL01, thành phố đã có chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị. Hầu hết CBĐV, công chức, viên chức đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc.

Các địa phương, đơn vị, các ngành triển khai, thực hiện hiệu quả bằng những việc “học tập đi đôi với làm theo”. Từ đó đã có sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu, thực thi tốt đạo đức công vụ; đấu tranh với những hành vi, biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân;...

Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tân An: Đổi mới tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tân An: Đổi mới tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu, rộng, TP.Tân An chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức....

Ông Lê Công Đỉnh cho rằng, những kết quả đã đạt của thành phố trong quá trình triển khai, thực hiện KL01 là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trong giai đoạn tới. Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố tiếp tục nỗ lực, phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng TP.Tân An đạt chuẩn đô thị văn minh; hoàn thành sớm các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, tạo sức bật phát triển cho nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới khát vọng thịnh vượng, xây dựng và phát triển TP.Tân An xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Long An, được công nhận đô thị loại I vào trước năm 2030./.

Năm 2021, TP.Tân An triển khai, thực hiện 115 mô hình, trong đó có 47 mô hình mới. Năm 2022, thành phố tiếp tục duy trì và phát triển 81 mô hình, có 54 mô hình mới. Năm 2023, thành phố triển khai, thực hiện 57 mô hình, trong đó có 15 mô hình mới.

Nổi bật là những mô hình: Đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; Số hóa di tích lịch sử trên địa bàn và số hóa tên đường; Hỗ trợ nhân dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đóng góp mở rộng đường giao thông; Môi trường thân thiện - thiện nguyện sẻ chia; Nói đúng quan điểm, làm đúng chủ trương, viết đúng yêu cầu, tham mưu đúng tiến độ; Đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB Mặt trận 2 cấp thành phố; CB, công chức Mặt trận TP.Tân An năng động, sáng tạo, thân thiện, văn minh, hiện đại; Hội viên nông dân chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuyến đường xanh, dòng kênh sạch;...

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết