Tiếng Việt | English

21/11/2018 - 15:25

Công bố kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế, chức vụ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa ban hành kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế, chức vụ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hưng, Thủ Thừa; Đảng ủy cơ sở Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng.

Theo đó, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án, thu hồi tài sản tham nhũng được cấp ủy các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo. Các cấp ủy, chính quyền luôn xác định công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; công tác kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp PCTN đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thanh tra KT-XH, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tích cực; phát hiện, xử lý những sai phạm về kinh tế, từng bước chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, hạn chế trong quản lý KT-XH. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được tăng cường. Những kết quả đã đạt góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả đã đạt, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác PCTN còn hạn chế; chưa chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát. Việc phát hiện tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua thanh tra, kiểm tra còn thấp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách,...

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về PCTN. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tự kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực xây dựng, đầu tư công, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tránh thất thoát, lãng phí, sai phạm. Chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm; triệt để thu hồi về kinh tế; kịp thời chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra. Chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo, không để khiếu kiện tồn kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân./.

Nội Chính - Vũ Quang

Chia sẻ bài viết