Tiếng Việt | English

12/06/2024 - 09:54

Đồn Biên phòng Sông Trăng

Công tác đối ngoại biên phòng ngày càng hiệu quả

Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đứng chân trên địa bàn xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 15,814km qua địa bàn 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Sông Trăng luôn an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết nội bộ, gắn bó với quần chúng nhân dân và phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Sông Trăng tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, trong đó đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, với đa dạng quy mô, nội dung, hình thức; kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại biên phòng với đối ngoại Đảng, chính quyền, ngoại giao nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ biên phòng.

Nhờ đó, công tác đối ngoại biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia tổ chức tuần tra song phương

Theo đó, ĐBP Sông Trăng phối hợp duy trì công tác hội đàm, thông báo trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện; phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, chống vượt biên trái phép, giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến hai bên biên giới; phối hợp các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, duy trì thực hiện các hiệp ước, hiệp định về quy chế biên giới mà hai bên đã ký kết; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phát triển KT-XH và góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh biên giới.

ĐBP Sông Trăng phối hợp Đồn Công an bảo vệ biên giới X16, Trung đội 3, Tiểu đoàn Bộ đội bảo vệ biên giới số 2, Đại đội 2, Tiểu đoàn Bộ đội bảo vệ biên giới số 3, Đồn Công an bảo vệ biên giới S’vay Angong, Đồn Công an bảo vệ biên giới Piêm Mun Tia triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra song phương nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, bảo vệ an ninh, an toàn đường biên giới chung; đồng thời, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn khu vực hai bên biên giới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, không để xảy ra điểm nóng.

Thiếu tá Mun San Rên - Đồn trưởng Đồn Công an bảo vệ biên giới S’vay Angong, cho biết: “Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra song phương với ĐBP Sông Trăng đã góp phần giảm thiểu các loại tội phạm ở khu vực biên giới; qua đó, giúp nhân dân hai bên biên giới an tâm lao động, sản xuất và qua lại thăm thân, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, ĐBP Sông Trăng phát hiện, phối hợp bắt giữ 3 vụ/4 đối tượng (vận chuyển trái phép chất ma túy, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, buôn lậu trái phép qua biên giới), trong đó có 2 vụ việc do lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia cung cấp thông tin.

Đại úy Chun Chân - Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn Bộ đội bảo vệ biên giới số 3, chia sẻ: “Những năm qua, đơn vị phối hợp tốt với ĐBP Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh trong hoạt động tuần tra song phương, trao đổi thông tin. Mỗi lần tuần tra, chúng tôi đều cùng nhau kiểm tra hiện trạng mốc quốc giới, đường tuần tra biên giới và thông tin cho nhau vấn đề có liên quan để kịp thời xử lý khi có các vụ việc xảy ra”.

Đồn Biên phòng Sông Trăng chủ động phòng, chống tội phạm

Đồn Biên phòng Sông Trăng chủ động phòng, chống tội phạm 

Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, nhờ đó tội phạm được kéo giảm.

Trung tá Phạm Văn Toàn - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, thông tin: “Hoạt động tuần tra song phương được Đồn và các đơn vị phía bạn tổ chức định kỳ hàng tháng. Quá trình tuần tra, chúng tôi phối hợp kiểm tra thực trạng đoạn biên giới được phụ trách, trực tiếp trao đổi để có các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; kịp thời phòng, chống các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm trên biên giới;... cũng như tuyên truyền cho cư dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp ước, hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia. Qua đó, rút kinh nghiệm trong các lần thực hiện tiếp theo, khắc phục được những tồn tại, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nói chung, hoạt động tuần tra song phương nói riêng”.

ĐBP Sông Trăng xem công tác đối ngoại biên phòng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác đối ngoại và triển khai đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong việc triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại; đồng thời, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tăng cường mối quan hệ giao lưu hữu nghị, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển./.

Minh Luận - Đại Hải

Chia sẻ bài viết