Tiếng Việt | English

08/09/2015 - 10:25

Long An

Cùng góp sức xây dựng quê hương

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 10-2015. Nhằm phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp cho Văn kiện Đại hội, phóng viên trực tiếp ghi nhận những ý kiến đóng góp của các vị đại diện chức sắc tôn giáo tỉnh.

 Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An

Việc nhận định bối cảnh, tình hình của tỉnh trong 5 năm qua là tương đối xác thực nên trong thời gian tới cần nghiên cứu tập trung định hướng cho các giải pháp khắc phục những việc tồn đọng và phát huy thế thuận lợi để đạt thành tích tốt hơn cho nhiệm kỳ 2015-2020. Đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, vận động quần chúng xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng có giải pháp hiệu quả hơn trong tuyên truyền và xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh biên giới, giải quyết dứt điểm trong giải tỏa đền bù để phát triển đường vành đai TP.Tân An tốt hơn. Cần nghiên cứu thêm phần giải pháp khắc phục tồn đọng, hạn chế trong bồi thường, giải tỏa,…

Về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình đột phá đến năm 2020 như trong dự thảo là có cơ sở, tính khả thi tương đối cao. Tuy nhiên, do diễn biến xã hội và xu thế thế giới có diễn biến phức tạp do đó cần tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, cảnh giác và kịp thời điều chỉnh giải pháp thì sẽ thành công tốt đẹp.

Giáo hữu Thượng Xem Thanh - Hội trưởng Thánh tịnh Thanh Minh Quang

Hiện nay, đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng là rất tốt phục vụ cho người dân và các tín đồ tôn giáo trong đó có tín đồ Hội Thánh. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Hội Thánh vận động tín đồ hiến đất xây dựng đường giao thông cho con em họ đi lại thuận tiện, đời sống người dân ngày càng nâng cao góp phần phát triển tỉnh nhà theo Dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thánh tịnh rất ủng hộ đường lối của văn kiện, vận động tín đồ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách chung tay xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp, thực hiện pháp luật./.

Đại Lâm (lược ghi)

Chia sẻ bài viết