Tiếng Việt | English

20/08/2015 - 17:50

Long An: Đóng góp dự thảo văn kiện đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020


Đại biểu tham gia hội nghị

Ngày 20-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội (ĐH) X Đảng bộ tỉnh cho cán bộ chủ chốt của các tổ chức Hội trong tỉnh và thành viên các hội đồng tư vấn UBMTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị, đa số đại biểu đồng tình về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đồng thời đóng góp nhiều ký kiến tập trung vào 2 nội dung kinh tế và văn hóa-xã hội.

Trên lĩnh vực công nghiệp, Long An là một trong những tỉnh thu hút khá nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, Nghị quyết chỉ nói chung chung, chưa cụ thể về vấn đề quy hoạch treo, tái định cư.

Về nông nghiệp, nên có đánh giá về kinh tế vùng Đồng Tháp Mười, xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ gắn với nông thôn mới. Vấn đề liên kết 4 nhà chưa được chặt chẽ. Cần xem xét lại tình hình hoạt độn du lịch ở Long An,.../.

Thanh Nga

 

Chia sẻ bài viết