Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 14:55

Thảo luận, đóng góp Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X

Quang cảnh hội nghị

Sáng 18-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp Dự thảo văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đa số đại biểu đều thể hiện sự đồng tình, thống nhất với nội dung, bố cục của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và cho rằng những đánh giá của Dự thảo là xác đáng, có cơ sở khoa học và thực tiễn.

Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh - Hòa thượng Thích Huệ Hồng đóng góp Dự thảo văn kiện trình

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Các đại biểu cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung liên quan đến một số lĩnh vực còn hạn chế, cần phải khắc phục như: Công tác đổi mới giáo dục; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý tài nguyên, môi trường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị,…

Hùng Anh
 

Chia sẻ bài viết