Tiếng Việt | English

19/03/2024 - 08:03

Đảng Bộ Xã Tuyên Bình Tây: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2023, Đảng bộ xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, được Huyện ủy Vĩnh Hưng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình Tây - Trần Tấn Nhỏ cho biết: “Năm 2023, tình hình KT-XH của xã có nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, giá cả vật tư nông nghiệp, xăng, dầu và nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.

Song, với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện nghị quyết của Đảng ủy đạt những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực, 19/20 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt”.

Đảng ủy xã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời, Đảng ủy triển khai học tập chuyên đề của tỉnh năm 2023 về xây dựng, phát triển văn hóa con người Long An; triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong tập thể về các quyết sách trên tất cả lĩnh vực và tạo được khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Công tác phát triển đảng viên cũng được chú trọng, quan tâm. Năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp 5 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào nề nếp.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, quy hoạch, sắp xếp, bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, diện mạo xã Tuyên Bình Tây ngày càng đổi mới

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo chính quyền thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH cũng được tăng cường. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt hơn 37.000 tấn. Thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo giảm còn 3,91%.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định, 5/5 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa và 97,2% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Đến cuối năm 2023, xã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

“Hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Kênh, mương nội đồng được nạo vét thường xuyên, phục vụ sản xuất tốt hơn.

Các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt, nuôi bò vỗ béo,... góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho nhiều người dân” - ông Nguyễn Văn Giới (ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây) phấn khởi nói.

Theo ông Trần Tấn Nhỏ, thời gian tới, Đảng bộ xã tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và người dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng thời, xã tuyên truyền, vận động, huy động tối đa nguồn lực trong Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; phát triển nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh,... góp phần xây dựng địa phương ngày thêm phát triển./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết