Tiếng Việt | English

13/01/2022 - 08:34

Đầu vụ Đông Xuân 2021 - 2022, sâu, bệnh gây hại ít

Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An cơ bản xuống giống dứt điểm lúa vụ Đông Xuân (ĐX) 2021 - 2022. Qua theo dõi, nắm tình hình của cơ quan chuyên môn và nông dân thì tình hình sâu, bệnh gây hại đầu vụ lúa ĐX tương đối ít, chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, ốc bươu vàng và chuột, tỷ lệ nhiễm và mật độ gây hại thấp.

Cơ bản xuống giống dứt điểm lúa vụ Đông Xuân 2021-2022

Theo số liệu của Sở NN&PTNT, tình hình sâu, bệnh gây hại đầu vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tương đối ít, các đối tượng gây hại chủ yếu là đạo ôn lá, rầy nâu, ốc bươu vàng; diện tích nhiễm gần 7.000ha.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đến thời điểm này, toàn tỉnh xuống giống được hơn 205.000/222.000ha lúa ĐX 2021 - 2022, đạt hơn 92% kế hoạch gieo sạ toàn vụ, bằng 94,2% so cùng kỳ năm 2021, tập trung ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười (172.599ha), các huyện phía Nam (32.682ha).

Tại huyện Vĩnh Hưng, tình hình gieo sạ vụ ĐX 2021 - 2022 đạt theo kế hoạch đề ra. Nông dân chủ yếu tập trung gieo sạ theo lịch thời vụ. Anh Nguyễn Văn Ninh (xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) cho biết: “Để sản xuất an toàn 3ha lúa, gia đình tôi cùng các hộ dân khác trong khu vực chủ động xuống giống theo lịch khuyến cáo của chính quyền địa phương. Hiện trà lúa được gần 40 ngày tuổi, chưa phát hiện sâu, bệnh gây hại, lúa phát triển tốt”.

Cơ bản xuống giống dứt điểm lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022

Kế hoạch vụ ĐX 2021 - 2022, toàn huyện Vĩnh Hưng gieo sạ 28.300ha, hiện xuống giống được 27.760ha, đạt 98,1%. Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Võ Văn Bảo cho biết: Để bảo đảm thắng lợi sản xuất vụ ĐX 2021 - 2022, góp phần quan trọng để hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022, UBND huyện chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo và Bảo vệ sản xuất huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tập trung củng cố, duy trì hoạt động, thường xuyên bám sát địa bàn và đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị, cánh đồng lớn, triển khai mạnh mẽ các giải pháp giảm giá thành sản xuất lúa thông qua các hình thức: Sử dụng NPK, tránh bón thừa đạm, nên giảm phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, giảm lượng giống gieo sạ, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.

Song song đó, địa phương vận động nông dân giảm tỷ lệ gieo sạ giống nếp IR 4625 dưới 10% để tránh tình trạng cung vượt cầu; ưu tiên sử dụng các giống lúa thơm, lúa chất lượng cao nằm trong nhóm chủ lực xuất khẩu như Jasmine 85, nhóm giống ST, Nàng Hoa 9, VD20, Đài thơm 8, OM 5451, OM 6976,
OM 7347, OM 490,...

Theo Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Hưng - Phan Văn Nỉ, kế hoạch vụ ĐX 2021 - 2022, toàn huyện gieo sạ 37.000ha, đến nay xuống giống được 34.770ha, trong đó, giai đoạn mạ gần 12.000ha; đẻ nhánh hơn 9.000ha; trổ, chín hơn 13.000ha. Để vụ lúa ĐX 2021 - 2022 đạt hiệu quả, ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân, ngoài các khâu cày vùi rơm rạ làm cho đất thông thoáng, tăng độ phì nhiêu, cắt đứt mầm sâu, bệnh, giảm ngộ độc hữu cơ, cần chủ động diệt chuột và ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ.

Đối với những vùng gò cao, một số diện tích lũ ngập ít, nông dân cần cày vùi rơm rạ, vệ sinh đồng ruộng, hạn chế sâu, bệnh phát sinh và lây lan. Các diện tích có hệ thống đê bao lửng, nông dân cần chủ động bơm nước ra sạ sớm theo lịch khuyến cáo của địa phương, không gieo sạ tự phát, phân tán nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại sản xuất của nông dân, nhất là khả năng ảnh hưởng đến vụ lúa Hè Thu tới như thiếu nước vào đầu vụ, ảnh hưởng lũ vào cuối vụ. Riêng số diện tích đã xuống giống cần thường xuyên thăm đồng, khi phát hiện sâu, bệnh thì phun xịt thuốc ngay để tiêu diệt mầm bệnh.

Nông dân chăm sóc lúa Đông Xuân 2021 - 2022

Sâu, bệnh đầu vụ gây hại ít

Qua theo dõi, nắm tình hình của cơ quan chuyên môn và nông dân các huyện thì tình hình sâu, bệnh gây hại đầu vụ lúa ĐX tương đối ít, chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, ốc bươu vàng và chuột, tỷ lệ nhiễm và mật độ gây hại thấp.

Ông Trần Văn Út - nông dân xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, chia sẻ: “Vụ ĐX này, gia đình tôi sản xuất 2ha lúa (giống OM18). Đến thời điểm này, lúa được 35 ngày tuổi, chưa thấy xuất hiện sâu, bệnh gây hại trên trà lúa. Hy vọng vụ ĐX này sản xuất đạt hiệu quả cao để gia đình có lợi nhuận nhiều”.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mộc Hóa - Nguyễn Thanh Nam cho biết, đến thời điểm này, nông dân xuống giống được 20.700/21.200ha (giai đoạn mạ hơn 10.000ha, giai đoạn đẻ nhánh hơn 6.000ha, giai đoạn đòng trổ hơn 3.000ha). Hiện trà lúa phát triển tốt, nhờ công tác phòng ngừa ngay từ đầu vụ nên sâu, bệnh gây hại ít. Theo thống kê của huyện, có hơn 2.000ha lúa bị nhiễm đạo ôn lá, rầy nâu và ốc bươu vàng gây hại nhưng ở mức độ nhẹ.

Còn tại huyện Tân Trụ, đến thời điểm này, nông dân xuống giống dứt điểm lúa vụ ĐX 2021 - 2022 với diện tích 3.600ha, hiện trà lúa trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Dịch bệnh gây hại chủ yếu là rầy nâu và ốc bươu vàng, diện tích nhiễm gần 150ha. Công tác chủ động cho vụ lúa ĐX này được các cấp, các ngành trong huyện tập trung quan tâm. Thành viên Ban Chỉ đạo huyện tăng cường xuống địa bàn phối hợp, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai, thực hiện chỉ đạo sản xuất vụ lúa ĐX đạt hiệu quả cao. Các ngành liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến sâu, bệnh, hướng dẫn, tuyên truyền nông dân phòng trừ có hiệu quả các loại sâu, bệnh gây hại,...

Số diện tích còn lại, nông dân cần tập trung xuống giống

Theo số liệu của Sở NN&PTNT, tình hình sâu, bệnh gây hại đầu vụ ĐX 2021 - 2022 tương đối ít, các đối tượng gây hại chủ yếu là đạo ôn lá, rầy nâu, ốc bươu vàng; diện tích nhiễm gần 7.000ha. Trong đó, đạo ôn lá diện dích nhiễm hơn 3.500ha, chiếm từ 3-10%, xuất hiện chủ yếu ở trà lúa đẻ nhánh ở hầu hết các huyện và thị xã Kiến Tường; rầy nâu diện tích nhiễm hơn 1.500ha, tỷ lệ 750 - 1.500 con/m2, xuất hiện trên trà lúa đẻ nhánh, đòng trổ ở các huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Hòa và thị xã Kiến Tường; ốc bươu vàng diện tích nhiễm hơn 1.800ha, mức độ 2 - 6 con/m2, chủ yếu trên trà lúa giai đoạn mạ. Ngoài ra, một số đối tượng gây hại khác: Bệnh lem lép hạt, chuột, đạo ôn cổ bông, cháy bìa lá, sâu cuốn lá,..., diện tích nhiễm gần 3.000ha.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Nguyễn Chí Thiện, để bảo đảm thắng lợi lúa vụ ĐX 2021 - 2022, đối với các huyện phía Bắc, số diện tích còn lại cần tập trung vận động nông dân bơm rút nước đẩy nhanh tiến độ gieo sạ dứt điểm lúa vụ ĐX 2021 - 2022; đối với các huyện phía Nam, các vùng không đủ nguồn nước tưới, khuyến cáo nông dân không gieo sạ lúa ĐX 2021 - 2022, chuyển sang các cây trồng ngắn ngày, cây trồng sử dụng ít nước tưới và áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước để bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước tưới cho cây trồng.

Vận động nông dân tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị, cánh đồng lớn, tổ chức mạnh mẽ các giải pháp giảm giá thành trong sản xuất, thông qua các hình thức sử dụng cân đối NPK, tránh bón thừa đạm, sử dụng phân bón tiết kiệm; giảm phân hóa học, thuốc bảo vệ thực; tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh.

Ngoài ra, các địa phương, ngành chuyên môn cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo về diễn biến dịch hại, vận động nông dân thăm đồng, phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, dự tính, dự báo, thông báo; triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, ứng dụng các gói kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, nguồn nước, xâm nhập mặn. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các loại vật tư không bảo đảm chất lượng, hàng gian, hàng giả trên thị trường,.../.

Để bảo đảm thắng lợi lúa vụ ĐX 2021 - 2022, các địa phương, ngành chuyên môn cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo về diễn biến dịch hại, vận động nông dân thăm đồng, phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả”.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết