Tiếng Việt | English

25/04/2017 - 10:31

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo sự hài lòng

Những năm qua, cải cách thủ tục hành chính ở các địa phương đạt kết quả đáng kể. Tuy nhiên, một số nơi còn tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, hách dịch, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, làm giảm lòng tin của người dân.

Vì vậy, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và làm trong sạch bộ máy công quyền.

Theo đó, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về hộ tịch, đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, tín dụng,... một cách đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, từng tổ chức, đơn vị cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về pháp luật để vận dụng đúng đắn vào cương vị, nhiệm vụ của mình, nhất là nâng cao tác phong, trách nhiệm của cán bộ, công chức,... nhằm giải quyết công việc một cách dứt khoát, có nguyên tắc và tôn trọng người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm các thủ tục phải công khai, nhanh gọn, chính xác, giảm tối thiểu sự phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ, làm việc với cơ quan công quyền, không để xảy ra tình trạng quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

Bên cạnh đó, các tổ chức, đơn vị đẩy mạnh các ứng dụng nhằm hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ người dân, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Ngoài ra, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên hay đột xuất các hoạt động ở tổ chức, đơn vị, nhất là về thái độ, hành vi xử sự của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi quan liêu, cửa quyền của cán bộ, công chức và động viên, khen thưởng những điển hình trong thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Có thể nói, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa dân với Đảng, Nhà nước./.

Vĩnh Khang

Chia sẻ bài viết