Tiếng Việt | English

20/04/2017 - 13:36

Cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xác định việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017. Từ đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).