Tiếng Việt | English

27/11/2023 - 10:33

Đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách xã hội

Thời gian qua, việc triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và UBND tỉnh Long An; sự phối hợp của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt nhằm từng bước cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch

Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&XH, tổng số đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội là 71.697 người, trong đó có 33.201 người có tài khoản tại các ngân hàng và tài khoản ủy quyền cho người thân, chiếm 46,31%; số người chưa mở tài khoản là 38.496 người.

Tổng số đối tượng đang hưởng chính sách người có công với cách mạng là 14.135 người, trong đó có 5.878 người có tài khoản tại các ngân hàng và tài khoản ủy quyền cho người thân, chiếm 41,58%; số người chưa mở tài khoản là 8.257 người; số người đã thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng là 85 người với kinh phí 241.240 triệu đồng.

Việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt nhằm từng bước cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai, thực hiện còn một số khó khăn như hiện nay, mỗi địa phương chỉ được bố trí từ 1-5 máy rút tiền ATM tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố. Số lượng người sử dụng thẻ ATM nhiều so với số máy nên phải chờ đợi, đôi khi đến rút thì máy đã hết tiền. Phần lớn đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội là người già yếu, người khuyết tật, tâm thần, trẻ em, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, một số đối tượng có trình độ văn hóa thấp,... phải ủy quyền người thân đi nhận hộ.

Qua thu thập, việc mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng gặp khó khăn do có thu phí mở thẻ, vẫn còn một số người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội chưa thống nhất về nhu cầu đăng ký mở tài khoản ATM; việc ủy quyền cho người thân qua tài khoản ATM, đối tượng chưa yên tâm do sợ không chuyển đến tay người thụ hưởng đầy đủ, kịp thời (có cả việc đối tượng và người thân có tài khoản nhưng không cung cấp); một số cán bộ phụ trách lĩnh vực LĐ-TB&XH cấp xã chuyển công tác, cán bộ mới nhận nhiệm vụ chưa nắm bắt kịp thời nhiệm vụ chuyên môn, chưa nắm chắc đối tượng, phụ trách nhiều lĩnh vực nên triển khai chưa kịp thời;...

Để việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội được hiệu quả, thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH tham mưu UBND huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thu thập, cập nhật thông tin số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có sử dụng tài khoản thẻ ATM hoặc ủy quyền cho người thân mở tài khoản ATM; tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản thẻ ATM hoặc ủy quyền cho người thân mở tài khoản. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tham gia thực hiện không dùng tiền mặt (sử dụng tài khoản ATM)./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết