Tiếng Việt | English

19/05/2023 - 18:32

Đề thi tốt nghiệp THPT là bí mật Nhà nước độ ‘Tối mật’

Đề thi tốt nghiệp THPT và một số kỳ thi quan trọng khác được xếp vào bí mật Nhà nước độ Tối mật.

Kiểm tra niêm phong đề thi tốt nghiệp THPT tại một hội đồng coi thi - Ảnh: VĨNH HÀ

Đây là nội dung được nêu tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19-5 về danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo quyết định, đề thi tốt nghiệp THPT chính thức và dự bị, đáp án của đề thi chính thức và dự bị của kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai là bí mật Nhà nước độ Tối mật.

Ngoài ra, bí mật Nhà nước độ Tối mật còn có thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo.

Văn bản có nội dung phản ánh, nhận xét, đánh giá về thực trạng tư tưởng, đời sống của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên có tác động tiêu cực đến chính trị, an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội.

Quyết định cũng quy định bí mật Nhà nước độ Mật gồm thông tin về địa điểm ra đề thi và in sao đề thi, thông tin về nhân sự của hội đồng/ban ra đề thi và in sao đề thi, phương án vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và bảo vệ đề thi của các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, khu vực chưa công khai.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành thay thế cho quyết định số 809/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 10-6-2020./.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết