Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 10:24

Đến tháng 9 tới phải đưa nợ xấu về mức dưới 3%

NHNN sẽ có biện pháp xử lý đối với TCTD không tích cực, để tỷ lệ nợ xấu cao.

 

Đến hết quý 3/2015 tỷ lệ nợ xấu phải giảm xuống còn dưới 3%. Đây là yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó, NHNN sẽ áp dụng biện pháp khuyến khích với các ngân hàng tích cực xử lý nợ xấu và có biện pháp xử lý đối với TCTD không tích cực, để tỷ lệ nợ xấu cao. Các NHTM phải tập trung triển khai công tác này, trong đó phải thực hiện phân loại nợ xấu đúng quy định, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, tích cực bán nợ cho công ty VAMC…

Tại hội nghị, Thống đốc NHNN cũng cho rằng, mặt bằng lãi suất hiện đang ở mức hợp lý, thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục được duy trì tốt; Lãi suất huy động giảm 0,2 – 0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn dài trên 6 tháng, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn. Lãi suất cho vay của các TCTD giảm 0,2 – 0,3%/năm, trong đó lãi suất cho vay trung và dài hạn đã giảm khoảng 0,3%/năm.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Ngân hàng phấn đấu ổn định lãi suất huy động, giảm các mức lãi suất cho vay, đặc biệt phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm từ 1,0 – 1,5%/năm.

Về điều hành tỷ giá, 6 tháng đầu năm NHNN đã tiến hành điểu chỉnh tăng tỷ giá 2% theo định hướng của năm 2015. Hiện tại, nền kinh tế có thâm hụt cán cân thương mại (nhưng thâm hụt không lớn), các nguồn ngoại tệ khác vào Việt Nam vẫn khả quan nên tổng hợp chung lại thì cán cân chung của nền kinh tế vẫn thặng dư, cùng với đó dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên, hơn nữa những tác động bất lợi từ thị trường vốn và thị trường tiền tệ thế giới đối với Việt Nam không lớn, là những điều kiện thuận lợi để NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định từ nay tới cuối năm 2015.

Khác với các năm trước, năm 2015 tăng trưởng tín dụng đã có dấu hiệu khả quan ngay từ những tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng đã đạt trên 6% so với cuối năm trước, dự kiến đến cuối năm 2015 tăng trưởng tín dụng sẽ hoàn thành chỉ tiêu tăng từ 13 - 15%, NHNN có thể điều chỉnh tăng chỉ tiêu này lên 17% để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, các giải pháp tín dụng sẽ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực dễ dẫn tới hiện tượng đầu cơ, gây bất ổn thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các TCTD đã đẩy mạnh triển khai công tác tái cơ cấu theo đề án đã được NHNN duyệt. NHNN đã triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý các TCTD yếu kém theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm duy trì sự an toàn của hệ thống các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ và tâm lý của người gửi tiền. Cùng với đó, NHNN đã đẩy mạnh thực hiện chủ trương sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD với sự tham gia tích cực của các NHTM nhà nước và một số NHTMCP lớn đã góp phần tăng quy mô của các NHTM.

N.Trí/VOV.VN

Chia sẻ bài viết