Tiếng Việt | English

Phường 2, thị xã Kiến Tường chú trọng phát triển công dân số

UBND phường 2, thị xã Kiến Tường triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số ở địa phương.