Tiếng Việt | English

16/07/2018 - 20:11

Điểm sàn ĐH ngành sư phạm: 17

Dù năm 2018, Bộ GD-ĐT đã bỏ điểm sàn chung, nhưng riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên vẫn phải sử dụng một mức điểm sàn do Bộ GD- ĐT quy định, từ bậc trung cấp đến cao đẳng, đại học.

Thí sinh tham dự Ngày hội tư vấn xét tuyển tại Hà Nội - Ảnh : Nam Trần

Ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (ĐHSP, CĐSP, TCSP) của Bộ GD- ĐT đã  họp, thảo lu