Tiếng Việt | English

24/04/2020 - 17:43

Độ mặn trên kênh, rạch tại Mộc Hóa, Thạnh Hóa còn ở mức cao

Hiện nay, tại tỉnh Long An, độ mặn trên sông Vàm Cỏ Tây thuộc hai huyện Mộc Hóa và Thạnh Hóa giảm một ít so với trước đây. Tuy nhiên, độ mặn trên hệ thống kênh, rạch nội đồng của 2 địa phương này còn ở mức cao.