Tiếng Việt | English

21/03/2024 - 11:36

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024  

Ngày 21/3, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An do Đại tá Đàm Quang Ngoạt - Chỉ huy trưởng, làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động BĐBP tỉnh.

Đại tá Đàm Quang Ngoạt - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, ân cần động viên, khích lệ, định hướng tư tưởng, giải đáp các vướng mắc của chiến sĩ mới để các đồng chí yên tâm huấn luyện, rèn luyện

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác tổ chức, tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 và các đặc điểm tình hình có liên quan.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thường xuyên bám sát, nắm chắc, động viên tư tưởng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Tiểu đoàn sửa chữa, làm mới các mô hình, học cụ huấn luyện, bổ sung các vật chất đã hư hỏng, bảo đảm đầy đủ hệ thống bia, bảng, dụng cụ huấn luyện; xây dựng kế hoạch huấn luyện tháng, lịch huấn luyện tuần, phân công cán bộ huấn luyện soạn thảo giáo án, tổ chức thục luyện, thông qua và phê duyệt giáo án theo đúng phân cấp.

Tiểu đoàn chuẩn bị tài liệu, sách vở học tập, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ theo từng nội dung. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn đã tranh thủ sự giúp đỡ của các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn để tổ chức tốt các mặt bảo đảm cho bộ đội, đặc biệt là bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt.

Tiểu đoàn duy trì chế độ đọc báo, xem thời sự, thông tin thời sự, ngày chính trị, văn hóa tinh thần, ngày Pháp luật đúng quy định; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; đảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, phòng, chống dịch, vật chất, mô hình học cụ, tài liệu phục vụ huấn luyện; thực hành bảo quản vũ khí trang bị hàng ngày, tuần, nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác bảo quản vũ khí tại đơn vị.

Tại đợt kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra điều kiện thực tế nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, huấn luyện chiến sĩ mới; gặp gỡ, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của chiến sĩ mới sau tuần đầu nhập ngũ vào đơn vị; nghe chiến sĩ mới chia sẻ tâm tư, nguyện vọng những ngày đầu mới về đơn vị. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động đã chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, trang bị phục vụ công tác huấn luyện.

Đoàn công tác kiểm tra giáo án, kế hoạch, tài liệu, sách vở học tập, mô hình học cụ theo từng nội dung

Đại tá Đàm Quang Ngoạt - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã ân cần động viên, khích lệ, định hướng tư tưởng, giải đáp các vướng mắc của chiến sĩ mới để các đồng chí yên tâm huấn luyện, rèn luyện. Đồng thời, Đại tá Đàm Quang Ngoạt đề nghị, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, chương trình huấn luyện, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng chiến sĩ mới để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn.

Cùng với đó, đơn vị cần chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bám nắm, sâu sát, gần gũi với bộ đội để kịp thời động viên, giải quyết những vướng mắc giúp bộ đội nhanh chóng hòa nhập môi trường huấn luyện; thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm các mặt tốt đời sống, tinh thần cho chiến sĩ mới, lưu ý nơi ngủ nghỉ, nước uống cho bộ đội, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng, nóng, điều kiện huấn luyện khó khăn, khắc nghiệt./.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết