Tiếng Việt | English

18/11/2015 - 15:26

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hiệu quả thiết thực từ cuộc vận động (CVĐ) Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày Vì người nghèo và kết quả xây dựng nông thôn mới trong những năm qua là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng lòng xây dựng quê hương, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư qua 20 năm thực hiện đã phát huy hiệu quả rõ nét với nhiều thành quả quan trọng. Long An hiện có trên 96% hộ gia đình văn hóa; 96,4% ấp, khu phố văn hóa; 85/192 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa (44,2%) và Cần Đước vinh dự đón nhận danh hiệu huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh.

Điều quan trọng hơn chính là khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, tạo nên sức mạnh trong giai đoạn cách mạng mới. CVĐ Ngày Vì người nghèo thể hiện đậm nét tính nhân văn của dân tộc. Những phần quà, căn nhà đại đoàn kết,... đến với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cảnh đời bất hạnh; các hoạt động hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó,... khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thể hiện đạo lý tốt đẹp ở đời.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mọi người nêu cao ý thức giữ gìn gia đình hòa thuận, tình làng nghĩa xóm luôn ấm áp, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. CVĐ gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới mang lại diện mạo mới cho những vùng quê. Qua 5 năm xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, dự kiến đến cuối năm 2015, tỉnh có 43 xã đạt chuẩn (gần 26%). Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới làm cho các vùng quê có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nông thôn mới vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm. Đó là những biến tướng trong tổ chức việc cưới, việc tang, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; tệ nạn xã hội, tình trạng mê tín dị đoan ở những xã văn hóa vẫn còn xảy ra; nhiều vụ án đau lòng có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, làng xóm; ô nhiễm môi trường nông thôn,... gây bức xúc trong dư luận. Để giải quyết những vấn đề này, cần sự chung tay của toàn xã hội.

Kết quả từ các CVĐ, phong trào thực hiện trong thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy, tạo nên sức bật mới để thực hiện thành công CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn cách mạng mới. Trong đó, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nhân tố quyết định thắng lợi./.

Khánh Tâm

Chia sẻ bài viết