Tiếng Việt | English

Phụ nữ làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lan tỏa sâu, rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh.