Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Trường THCS Tân Ân

Đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

Ngày 9-2-2015, Trường THCS Tân Ân, xã Tân Ân, huyện Cần Đước tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường THCS Tân Ân được xây dựng kiên cố trên tổng diện tích khuôn viên 7.336m2. Nhà trường hiện có 12 lớp với 445 học sinh. Trường được xây dựng kiên cố với đầy đủ các phòng chức năng, trang bị dụng cụ, trang thiết bị, đồ dùng học tập bảo đảm nhu cầu dạy và học. Trường hiện có 100% giáo viên (GV) đạt chuẩn, trong đó có trên 67% GV có trình độ trên chuẩn, 60% GV giỏi cấp trường, trên 26% GV giỏi cấp huyện và trên 13% GV giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh khá hằng năm đều trên 76%, học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt trên 96%. Tại buổi lễ, UBND huyện Cần Đước, UBND xã Tân Ân đã tặng giấy khen cho các cán bộ, giáo viên đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.     

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết