Tiếng Việt | English

16/11/2015 - 17:08

Dòng sông quê hương

Dòng sông Vàm tháng ngày mang nỗi nhớ
Gió Tháp Mười thổi đỏ nhựa phù sa
Bao tháng ngày mùa nước lũ giăng qua
Mỗi cuộc đời nổi trôi từng con nước

Dòng sông quê nuôi đời tôi khôn lớn
Bốn mùa thương con nước ngọt ân tình
Trao cho đời những cuộc sống mưu sinh
Tiễn bước chân con yêu tình quê mẹ

Sông quê mát cả một thời tuổi trẻ
Gió mùa thương ru nhè nhẹ chao nghiêng
Tình quê nghèo theo con nước trao duyên
Như bóng mẹ đời triền miên dầu dãi

Vàm Cỏ ơi! mỗi ân tình thắm lại
Nước trong xanh ta tắm mãi cuộc đời
Dòng ngọt lành cho cây lúa thêm xanh
Nghe ai hát bản tình ca ngày đó …

Đường Hải

Chia sẻ bài viết