Tiếng Việt | English

05/04/2024 - 20:51

Đức Hòa công bố và trao quyết định phân công phụ trách Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị  

Chiều 05/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định phân công phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hoà – Vũ Hồng Hạnh trao quyết định phân công phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa công bố quyết định phân công ông Nguyễn Văn Ngon - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kể từ ngày 01/4/2024 đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng công bố quyết định phân công ông Nguyễn Văn Ghên - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, phụ trách Trung tâm Chính trị huyện, kể từ ngày 01/4/2024 đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa – Vũ Hồng Hạnh cho biết: Thường trực Huyện ủy tin tưởng vào hai đồng chí nhận quyết định hôm nay. Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn hai đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị./.

Nhã Phương-Thanh Nhả

Chia sẻ bài viết