Tiếng Việt | English

22/06/2022 - 20:41

Đức Hòa: Thẩm định xã Đức Lập Hạ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021  

Ngày 22/6, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao của tỉnh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An -
Nguyễn Thanh Truyền làm Trưởng đoàn tổ chức thẩm định xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (NTMNC) năm 2021. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Thành Phong..

Sau khi được công nhận xã NTM năm 2014, Đảng bộ, chính quyền xã Đức Lập Hạ đã lãnh đạo, chỉ đạo, cùng sự đồng lòng cao của người dân, thực hiện tốt công tác duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt được.

Xã thường xuyên tuyên truyền, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí NTMNC, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, giảm nghèo, bảo vệ môi trường,… Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thẩm định xã Đức Lập Hạ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tổng nguồn vốn huy động tham gia thực hiện xây dựng NTMNC hơn 179,5 tỉ đồng; trong đó vốn nhân dân, doanh nghiệp đóng góp gần 6,6 tỉ đồng. Nổi bật, hệ thống giao thông được nâng cấp, mở rộng đạt chuẩn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh.

Đồng thời, địa phương vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế, hoạt động có hiệu quả góp phần tăng thu nhập, đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,27%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  đạt 90,17%. Hộ sử dụng nước sạch đạt 80,7%. Các thiết chế văn hóa từ xã đến ấp được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Nguyễn Thanh Truyền ghi nhận nỗ lực xây dựng  nông thôn mới tại xã Đức Lập Hạ

Sau khi nghe báo báo và đi thực tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Nguyễn Thanh Truyền ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao kết quả xây dựng NTMNC tại xã Đức Lập Hạ. Ông cũng nêu ra những điểm mạnh để phát huy như hệ thống giao thông, thiết chế văn hóa, thu nhập bình quân đầu người và chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần tiếp tục khắc phục các tiêu chí. Đồng thời, ông đề nghị xã chỉnh sửa báo cáo, hoàn thiện hồ sơ gửi về Văn phòng điều phối nông thôn mới để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTMNC trong thời gian tới./.

Thanh Mỹ -Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết