Tiếng Việt | English

10/05/2024 - 18:37

Đức Huệ công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện về công tác cán bộ

Ngày 10/5, Huyện ủy Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ – Trần Thanh Phong và Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ – Lê Văn Nên trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy và tặng hoa cho các cán bộ

UBND huyện công bố 8 quyết định của Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện quyết định điều động ông Võ Thành Phơ – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đức Huệ đến nhận nhiệm vụ tại UBND xã Bình Hòa Bắc;

Tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đức Huệ đối với ông Phạm Huỳnh Alpha – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Bắc, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm;

Điều động ông Thi Hữu Giàu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Đông đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Huyện ủy Đức Huệ;

Điều động ông Phạm Công Bằng – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Bình đến nhận nhiệm vụ tại UBND xã Mỹ Thạnh Đông;

Điều động bà Lê Thị Hà Giang – Trưởng phòng Tư pháp huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Tây;

Tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm Trưởng phòng Tư pháp huyện đối với ông Nguyễn Hữu Tình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Bắc, thời gian bổ nhiệm là 05 năm;

Chuyển công tác ông Trần Đăng Khoa – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng đến nhận nhiệm vụ tại UBND xã Mỹ Thạnh Bắc và chuyển công tác ông Lê Thanh Duy – viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ đến nhận nhiệm vụ tại UBND xã Bình Thành.

Song song đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng công bố 7 quyết định về việc điều động công tác cán bộ: Chỉ định đồng chí Lê Thị Hà Giang – Trưởng phòng Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Tây, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Điều động ông Lâm Văn Thà – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy đến công tác tại Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Bắc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Bắc, nhiệm kỳ  2020 – 2025;

Tiếp nhận đồng chí Thi Hữu Giàu – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Đông công tác tại Văn phòng Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm;

Chỉ định đồng chí Phạm Công Bằng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Đông, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chỉ định đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Bắc, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chỉ định đồng chí Võ Thành Phơ – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chỉ định đồng chí Lê Thanh Duy - Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tất cả các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ và Chủ tịch UBND huyện có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2024./.

Kim Tiến – Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết