Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 15:44

Long An

Đức Huệ tích cực quy tập hài cốt liệt sĩ

Phấn đấu đến năm 2020, huyện Đức Huệ , tỉnh Long An hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn lại đã có thông tin và hoàn thành cơ bản công tác này vào những năm tiếp theo,...

Đây là một trong những nội dung mà Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Ngô Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 huyện đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ban Chỉ đạo 1237 của 11 xã thực hiện tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 1237, ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tìm kiếm, quy tập HCLS từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo vừa diễn ra.

Xác định công tác quy tập HCLS là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; vì vậy, công tác này luôn được lãnh đạo các cấp, các ngành huyện quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Qua hơn 1 năm thực hiện, Ban Chỉ đạo 1237 huyện đã phối hợp các ban, ngành và địa phương khảo sát được 13 mộ theo phiếu phát hiện của người dân ở 3 xã: Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây và Mỹ Thạnh Tây.

Trong thời gian phối hợp tiến hành xác minh theo phiếu phát hiện, có 2 mộ đủ cơ sở kết luận là mộ liệt sĩ, còn lại 11 mộ, Ban Chỉ đạo 1237 tiếp tục thu thập, xác minh./.

Kim Tiến-Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết