Tiếng Việt | English

07/10/2019 - 21:31

Giai đoạn 2010 - 2020, Long An vận động hơn 166 tỉ đồng Quỹ Vì người nghèo

Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, 10 năm qua, toàn tỉnh Long An vận động trên 166 tỉ đồng Quỹ Vì người nghèo.

10 năm qua, UBMTQ Việt Nam tỉnh Long An và các tổ chức thành viên luôn đồng hành người nghèo, gia đình chính sách (Trong ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Đước)

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo với số tiền trên 30,87 tỉ đồng. Từ số tiền đó, tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 7.000 căn nhà Đại Đoàn kết với tổng trị giá gần 150 tỉ đồng; giúp trên 30.200 học sinh con gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, số tiền gần 7,3 tỉ đồng; vận động tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khoảng 163,4 tỉ đồng.

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An làm tốt công tác vận động Quỹ Vì người nghèo (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Văn Tiệp trao nhà Đại Đoàn kết cho TP.Tân An)

Song song đó, UBMTTQ trong tỉnh và các tổ chức thành viên góp phần thực hiện tốt hoạt động Về nguồn, vận động trên 2.000 tỉ đồng; trên 13 tỉ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và xây dựng 575 căn nhà tình nghĩa./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết