Tiếng Việt | English

09/11/2022 - 08:45

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế kéo dài xảy ra ở nhiều bệnh viện trong cả nước khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc. Thế nhưng đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Theo Bộ Y tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Trong đó, nguyên nhân khách quan là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá vật tư đầu vào không ổn định, tăng cao bất thường, một số nước áp dụng chống lạm phát gây cản trở việc sản xuất, xuất, nhập khẩu thuốc, vật tư y tế và số lượng bệnh nhân tăng cao.

Nguyên nhân chủ quan, việc đấu thầu tập trung chậm triển khai, chưa tích cực đàm phán giá thuốc sát với tình hình thực tế thị trường. Công tác kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy việc mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ; sự phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan thiếu chặt chẽ, thống nhất. Một số cán bộ ngành, địa phương thiếu kiên quyết, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy; có tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra nên không dám làm, không dám tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế mặc dù Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố đã phân cấp, giao quyền cho các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế các địa phương thực hiện, kiên quyết không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng tổ chức nhiều cuộc họp để bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này.

Ngày 13/9/2022, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế, vướng mắc đến đâu tháo gỡ đến đó. Thủ tướng Chính phủ còn nhấn mạnh: “Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm. Nếu mua sắm thuốc men, vật tư y tế “đủng đỉnh” thì không thể đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân tính bằng giờ, bằng phút”.

Mới đây (ngày 06/11/2022), tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Phải khắc phục khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục trong thời gian ngắn nhất, rút ra bài học kinh nghiệm và quyết tâm làm bằng được, “ai không dám làm thì xin nghỉ, đứng sang một bên”.

Cũng trong ngày 06/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam ký Nghị quyết số 144/NQ-CP về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế (BHYT) về khám, chữa bệnh. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu, sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý nhằm xử lý nhanh nhất các vướng mắc.

Chính phủ cũng yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị mua sắm tập trung, các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền; nêu cao trách nhiệm cá nhân đối với thủ trưởng đơn vị để tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mua sắm. Đối với thanh toán chi phí BHYT về khám, chữa bệnh, Chính phủ cho phép quyết toán, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2021 bằng chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo báo cáo quyết toán năm;...

Mệnh lệnh đã đưa ra, chủ trương đã có, các địa phương, các ngành có liên quan phải bắt tay vào cuộc để nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Ai không làm thì tránh ra, người khác làm. Sợ trách nhiệm không làm là có tội với nhân dân, với người mua BHYT./.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết