Tiếng Việt | English

17/02/2017 - 21:21

Giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Năm học 2016-2017, tỉnh Long An có 267 trường học thực hiện mô hình "Giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học", trong đó Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) được chọn là đơn vị điểm của tỉnh, 18 trường khác được chọn là đơn vị điểm của huyện, thị xã, thành phố.


Học sinh tham gia dọn vệ sinh trường

Ngày 17/02, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Huỳnh Thị Huệ chủ trì Hội nghị Sơ kết mô hình "Giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học" tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu, huyện Bến Lức.

Trường thực hiện các mục tiêu: Giáo dục thông qua các môn học; giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện hành vi đạo đức, thực hành kỹ năng sống; tất cả học sinh đều biết bơi; nhà trường có góc tuyên truyền cho phụ huynh về giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống;...

Qua một học kỳ thực hiện, các trường học có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết học sinh có kỹ năng giao tiếp phù hợp với đối tượng mà các em tiếp xúc, biết tự phục vụ và có ý thức trong việc bảo đảm an toàn cho cá nhân. Xã hội, phụ huynh, giáo viên và học sinh nhận thức được tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa của mô hình, từ đó phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình.


Học sinh tham gia chăm sóc vườn thú

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Huỳnh Thị Huệ nhận định: Giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, thói quen tốt cho các em ngay từ nhỏ, từ đó trở thành người có đạo đức, biết ứng xử và có kỹ năng trong xã hội trong tương lai.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình, bà đề nghị các trường cần tăng cường công tác phối hợp giữa 3 môi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội; quan tâm hơn nữa đến việc phổ cập bơi cho học sinh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và xây dựng những tấm gương giáo viên để học sinh noi theo./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết