Tiếng Việt | English

13/01/2016 - 09:22

Kỹ năng sống - rất cần thiết

Các phương tiện truyền thông vẫn thường xuyên thông tin về thực trạng: Giới trẻ Việt Nam thiếu kỹ năng sống. Học sinh, sinh viên thừa lý thuyết, thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế dẫn đến nhiều kết cục đáng buồn của xã hội: “Sinh viên tốt nghiệp… là thất nghiệp”; “sinh viên mới ra trường mơ việc nhàn lương cao”; “đạo đức học trò xuống cấp”,… chưa kể một bộ phận các bạn không hề trang bị những kiến thức bảo vệ bản thân trước tình huống cấp bách.

Lớp dạy kỹ năng sống tại Trường THPT Lê Quý Đôn

Hiện nay, học sinh được cha mẹ cho học thêm nào Toán, Lý, tiếng Anh,… nhưng lại ít được tham gia các lớp giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn các em ứng phó với những tình huống xấu để tự bảo vệ bản thân. Còn giới sinh viên, vì thiếu kỹ năng mềm, thụ động trong quá trình học tập nên khi ra trường khó tìm việc làm, nhiều bạn còn “mơ” xa, muốn tìm việc nhàn lương cao ngay khi tốt nghiệp, không một nhà tuyển dụng nào “dám” mời những đối tượng như thế.

Học hỏi để hoàn thiện bản thân không chỉ xuất phát từ nhu cầu tự thân vì sự phát triển cho mỗi cá nhân mà còn chính từ nhu cầu của xã hội. Do vậy, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng mềm không chỉ là những cảnh báo từ dư luận xã hội và sự hưởng ứng mang tính tự phát phong trào của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm mà cần được nhìn nhận đây còn là mục tiêu giáo dục cần làm ngay và làm có hiệu quả. Đầu tư cho giáo dục chính là sự đầu tư khôn ngoan cho sự cất cánh của nền kinh tế nước nhà./.

Phương Trà

Chia sẻ bài viết