Tiếng Việt | English

Điểm sàn xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM: 450 - 850 điểm

Đến nay đã có gần 70 trường công bố điểm sàn xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2024, trong đó cao nhất 850 điểm và thấp nhất 450 điểm.