Tiếng Việt | English

10/11/2023 - 08:39

Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Chiếu Long Cang

LTS: Hò... hơ… chiếu Long Cang nhịp nhàng em dệt. Bấy nhiêu tình em gửi hết vào đây. Chiếu hoa em dệt thật dày. Mong đây với đó... Hò... ơ... Mong đây với đó xuân này nên duyên... - câu hò trong bài vọng cổ Đôi chiếu Long Cang của tác giả Việt Sơn như gói ghém tâm tình người dệt chiếu.

Không chỉ chiếu uyên ương dành cho ngày cưới, chiếu Long Cang còn được dệt và dùng trong nhiều hoạt động, sinh hoạt đời thường. Trải bao thăng trầm, nghề dệt chiếu dẫu không còn thịnh như xưa nhưng làng nghề dệt chiếu vẫn còn những người nặng nợ, thủy chung gắn bó. Người già, gái, trai,... ra sức giữ nghề dệt chiếu là giữ lại “hồn di sản”, giữ nét văn hóa của miền hạ Cần Đước, giữ làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi đã được UBND tỉnh công nhận.

Theo thời gian, máy móc được đầu tư, trang bị, thay cho dệt chiếu thủ công, giúp giảm sức lao động. Nhưng, dù dệt máy hay thủ công thì nghề này vẫn gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Long Cang như một nét đẹp đời thường, nhất là qua góc ảnh nghệ thuật Chiếu Long Cang của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoàng Hạnh. Tác phẩm ảnh này cũng đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Ảnh nghệ thuật Long An quê hương tôi lần thứ 35 năm 2023./.

BLA

Chia sẻ bài viết