Tiếng Việt | English

05/12/2020 - 18:10

Góp ý các nội dung diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Sở Công Thương tỉnh Long An vừa tổ chức họp góp ý, thông qua nội dung các dự thảo thực hiện diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2020.

Tình huống giả định là sự cố rò rỉ dẫn đến cháy, nổ hóa chất tại một kho chứa hàng

Diễn tập dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2020. Thông qua diễn tập nhằm tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành, kỹ năng ứng phó; Tăng cường khả năng chủ động và khả năng phối hợp của các lực lượng liên quan trong ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

Đồng thời, đánh giá rút kinh nghiệm, bổ sung các kế hoạch, phương án, từng bước bảo đảm phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất cho công tác ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra.

Theo dự kiến, tình huống giả định là sự cố rò rỉ dẫn đến cháy, nổ hóa chất tại kho chứa hàng của Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn môi trường Hòa Phát - Kho hàng Hòa Phát.

Tại cuộc họp, đơn vị tổ chức đưa ra lịch trình, kịch bản cho hoạt động diễn tập. Qua đó, đại diện các đơn vị có liên quan như Công an, quân sự.,..góp ý nhằm giúp đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đưa ra các phương pháp khắc phục thiếu sót nhằm tránh được các sự cố xảy ra trong thực tế.

Đơn vị tổ chức diễn tập cũng được yêu cầu các hoạt động diễn tập cần bám sát với thực tế sử dụng hóa chất hiện nay của doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện con người, cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Quá trình diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản của các lực lượng tham gia diễn tập, không gây ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, người dân khu vực xung quanh./.

Mai Hương  

Chia sẻ bài viết