Tiếng Việt | English

20/05/2024 - 16:30

Hiệu quả mô hình Đổi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy gạo

Mô hình Đổi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy gạo góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường

Thời gian qua, nhiều mô hình Dân vận khéo được triển khai, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng và được các địa phương đề nghị tỉnh Long An nhân rộng. Trong đó, nổi bật có mô hình Đổi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng lấy gạo do Hội Nông dân thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa triển khai từ năm 2021 đến nay.

Thực hiện mô hình này, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của rác thải từ thuốc BVTV và ý nghĩa của mô hình để người dân tự nguyện tham gia. Hàng tháng, Hội tổ chức thu gom bao bì thuốc BVTV đến điểm tập kết rác để vận chuyển đến nơi tiêu hủy theo quy định (quy đổi 1kg vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV thành 5kg gạo).

Đến nay, mô hình tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân; phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Vỏ chai, bao bì thuốc BVTV và các loại rác khác được hội viên, nông dân thu gom, bỏ đúng nơi quy định. Mô hình còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng hợp lý và hiệu quả các loại phân bón, thuốc BVTV trong sản xuất./.

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết