Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 10:52

Học sinh Long An sẽ tựu trường vào ngày 29/8  

UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Học sinh các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 29/8, riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22/8

Năm học 2022-2023, trẻ mầm non, học sinh phổ thông của Long An sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22/8. Các trường học tại Long An tổ chức khai giảng vào ngày 05/9 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian kết thúc năm học 2022- 2023 của các cấp học tại Long An sẽ trước ngày 31/5/2023. Công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết