Tiếng Việt | English

12/03/2024 - 17:32

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh thông qua văn kiện Đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 12/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Long An thông qua văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng dự.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp báo cáo văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2019 - 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới; chương trình, kịch bản, các phương án chuẩn bị tổ chức đại hội, công tác nhân sự và các văn bản phục vụ đại hội;…

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của huyện Cần Giuộc. Văn kiện cơ bản bảo đảm theo hướng dẫn. Đồng thời, thống nhất với phương án tổ chức đại hội theo dự kiến của huyện. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Lê Thị Hồng Kết đề nghị, Hội LHTN huyện điều chỉnh một số nội dung trong chương trình đại hội, mục tiêu, định hướng nhiệm kỳ mới,…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Phước Hùng đề nghị, Hội LHTN Việt Nam huyện tiếp thu những ý kiến đóng góp của tỉnh, huyện. Ngoài ra, cần xây dựng báo cáo đại hội ngắn gọn, xúc tích; mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới phải gắn với định hướng phát triển chung của huyện.

Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương báo cáo chương trình, các phương án chuẩn bị tổ chức đại hội

Bên cạnh đó, cần có kế hoạch tổng thể công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể để bảo đảm đại hội được tổ chức chu đáo, an toàn./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết