Tiếng Việt | English

04/10/2019 - 15:39

Hội thảo khoa học Tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức: Nhân vật, võ nghiệp và di sản

Ngày 04/10, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng Trường Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp Viện Lịch sử Dòng họ và Môn phái Nam Huỳnh Đạo tổ chức Hội thảo khoa học Tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức: Nhân vật, võ nghiệp và di sản.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Tiến sĩ Lê Hữu Phước cho rằng: Công lao, tầm vóc và di sản của Tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức rất cần được nghiên cứu tường tận, thấu đáo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Tiến sĩ Lê Hữu Phước nhận định: “Trong tâm thức người Việt, công đức của tiền nhân là di sản hết sức quý báu, thiêng liêng mà các thế hệ kế thừa phải nối tiếp nhau giữ gìn và phát huy giá trị. Kiến Xương Quận công, Tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức - một khai quốc công thần của triều Nguyễn, một trong Ngũ hổ tướng đất Gia định, từng kinh qua hai chức vụ đặc biệt quan trọng là Tổng trấn Bắc thành và Tổng trấn Gia Định thành, người có công khai phá Giồng Cái Én (Khánh Hậu) chính là bậc tiền nhân được lưu danh hiển hách trong sử sách và được nhân dân địa phương tôn thờ như một vị thần vẹn toàn trung nghĩa. Công lao, tầm vóc và di sản của ông rất cần được nghiên cứu tường tận, thấu đáo trên cả hai phương diện khoa học và thực tiễn”.

Đại biểu tham dự hội thảo

Hiện có gần 50 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học từ nhiều địa phương trong cả nước gửi đến hội thảo đi sâu vào các chủ đề: Thân thế, công trạng, văn hóa trung nghĩa và võ nghiệp của danh nhân Nguyễn Huỳnh Đức; Tâm thức dân gian, di sản ký ức, văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và di tích lăng mộ, đền thờ Tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức; Những vấn đề đặt ra cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản của danh nhân Nguyễn Huỳnh Đức trong hiện tại và tương lai. Tại hội thảo, có 15 tham luận được trình bày và thảo luận về các chủ đề này.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh có dịp gặp gỡ, kết nối và xúc tiến những dự án nghiên cứu ngày càng có hàm lượng khoa học cao hơn về danh nhân Nguyễn Huỳnh Đức cũng như các chủ đề khác có liên quan./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết