Tiếng Việt | English

09/07/2024 - 14:25

Hưng Thạnh - Hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2015, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy những tiềm năng, lợi thế và thành quả đã đạt, xã tập trung duy trì, nâng cao các tiêu chí (TC), hướng đến hoàn thành xây dựng (XD) NTM nâng cao.

Hệ thống trường, lớp xã Hưng Thạnh được đầu tư xây dựng khang trang

Khởi đầu XDNTM, xã Hưng Thạnh gặp không ít khó khăn do nguồn lực còn hạn chế, môi trường chưa thật sự được chú trọng, thu nhập bình quân của người dân còn thấp nhưng nhờ sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự đồng lòng, chung tay của người dân mà chương trình XDNTM của xã phát triển mạnh mẽ.

Các tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều mô hình hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế được người dân thực hiện, phong trào trồng hoa và cây xanh tạo cảnh quan môi trường được tích cực triển khai,... Đến nay, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 3,17%.

Ông Phạm Ngọc Trung (ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh) chia sẻ: “Diện mạo khu vực nơi tôi sinh sống ngày càng sạch, đẹp, đường xóm, ấp được trải nhựa, bêtông giúp mọi người đi lại thuận tiện hơn. Người dân được tiếp cận, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Công tác chăm sóc sức khỏe của người dân được quan tâm

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh - Ngân Văn Giang, để giữ vững và nâng cao chất lượng các TC NTM đã đạt, hoàn thiện các TC NTM nâng cao, xã xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể theo hướng bền vững trên tất cả lĩnh vực.

Mục tiêu đề ra là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM nâng cao nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các TC theo bộ TC XDNTM nâng cao.

Đảng ủy, chính quyền xã tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý XDNTM, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai, thực hiện; tập trung công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia XDNTM nâng cao.

Ban Chỉ đạo xã rà soát, xác định các công việc, phần việc, công trình cụ thể cần thực hiện, triển khai, quán triệt các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đến các ấp, cán bộ, đảng viên và người dân, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình triển khai, thực hiện.

Thời gian qua, hệ thống giao thông trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư, nhiều công trình khác được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế địa phương như đầu tư trải nhựa gần 10km tuyến Đường tỉnh 819 đoạn qua địa bàn xã; trải nhựa gần 12km tuyến đường kênh Đìa Việt và Hưng Trung; cứng hóa hơn 20km đường nội đồng; đầu tư hơn 12 tỉ đồng xây dựng phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị; đầu tư hơn 10 tỉ đồng nâng cấp Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia;...

Tuyến đường kênh Đìa Việt được đầu tư nâng cấp

Bên cạnh đó, địa phương triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững, xã có 4 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 1 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoạt động hiệu quả, ký kết liên kết với các doanh nhiệp cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Các mô hình giảm nghèo bền vững, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, tổ chức đào tạo nghề,... được triển khai sâu, rộng. Ngoài ra, xã còn tăng cường chỉ đạo đưa con giống, cây trồng mới vào sản xuất, khuyến cáo người dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, xã hoàn thành 4/19 TC NTM nâng cao.

“Để hoàn thành chương trình XDNTM nâng cao, thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp một số công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cơ sở vật chất trường học,...), cơ sở vật chất văn hóa, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp,...

Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể; đồng thời, phát huy tối đa sức mạnh nội lực trong nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được vai trò vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được” - ông Ngân Văn Giang cho biết.

Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hưng Thạnh vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của người dân, kỳ vọng rằng, xã sẽ “về đích” NTM nâng cao trong thời gian gần./.

Bình Trinh Đông: Tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Bình Trinh Đông: Tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 

Bình Trinh Đông được huyện Tân Trụ chọn là 1 trong 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết