Tiếng Việt | English

29/03/2023 - 17:26

Hướng dẫn khen thưởng về thực hiện chính sách dân số

Nhằm thực hiện tốt chính sách khen thưởng về công tác dân số tại địa phương, Liên Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An ban hành hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con đang được nhiều địa phương tập trung đẩy mạnh

Hướng dẫn nêu rõ về chế độ khen thưởng, khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số tại Điều 1 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND, ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND, ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối với xã, phường, thị trấn 3 năm liên tục đạt và vượt 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 200 triệu đồng. Đối với tập thể 5 năm liên tục đạt và vượt 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất UBND tỉnh khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 300 triệu đồng. Thời gian áp dụng: Giai đoạn 2021-2025.

Đối với xã, phường, thị trấn đạt 100% số ấp, khu phố có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 3 triệu đồng. Xã, phường, thị trấn đạt 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 3 triệu đồng, áp dụng từ năm 2023.

Các giải pháp nâng cao chất lượng dân số được chú trọng

Đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được UBND cấp huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 450.000 đồng/người. Cộng tác viên DS, nhân viên y tế ấp, khu phố mà ấp, khu phố phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động đối tượng tham gia thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh hoặc đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng được UBND cấp huyện tặng giấy khen và mức khen thưởng theo quy định của pháp luật, áp dụng từ năm 2023.

Ngoài ra, nội dung hướng dẫn cũng quy định rõ về hồ sơ khen thưởng, khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số đối với các tập thể và cá nhân./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết