Tiếng Việt | English

03/05/2021 - 15:02

Hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) được phát động vào năm 2016. Giải thưởng trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – Huỳnh Văn Thanh, qua 5 lần tổ chức, tổng kết, trao giải, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng khẳng định là một trong những giải báo chí chuyên ngành uy tín, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí, của những người làm báo cả nước cũng như sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và của toàn xã hội.

Long An triển khai hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần VI - năm 2021 (Ảnh minh họa)

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nên lại càng có ý nghĩa đối với những tác giả tham gia viết về công tác xây dựng Đảng.

Nội dung năm nay có nhiều điểm mới, các bài viết cần chú trọng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng,…

Đó là việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, còn có việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền. Những mô hình mới, cách làm mới, gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng; phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh;…

Hưởng ứng phát động của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Thường trực Tỉnh uỷ Long An về việc hưởng ứng giải Búa liềm vàng năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm triển khai sâu rộng một số nội dung cụ thể.

Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy, đơn vị chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải “Búa liềm vàng” lần thứ VI - năm 2021. Chủ động giới thiệu, phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những điểm sáng, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác xây dựng Đảng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại địa phương, đơn vị.

Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tích cực tham gia viết các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và tham gia giải.

Số lượng bài dự thi đối với các cơ quan, đơn vị, cụ thể:

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Long An (kể cả Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh cấp huyện): ít nhất 5 tác phẩm truyền hình và 10 tác phẩm phát thanh.

+ Báo Long An: ít nhất 10 tác phẩm báo in; 5 tác phẩm báo điện tử.

+ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh: ít nhất 3 tác phẩm.

+ Các ban Đảng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 1 bài.

+  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 1 bài.

* Thời gian cuối nhận tác phẩm chậm nhất vào ngày 10/11/2021 (theo dấu bưu điện)./.

T.N 

Chia sẻ bài viết