Tiếng Việt | English

20/03/2024 - 08:47

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giao thông nông thôn

Hiện nay, các công trình giao thông nông thôn được huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đầu tư đều đáp ứng theo bộ tiêu chí nông thôn mới, tức là quy mô đường bêtông đều có nền đường 4,5m, mặt đường 3,5m, các cầu đạt tải trọng 8 tấn, khổ cầu ngang 5m.

Thời gian tới, huyện tập trung đầu tư các tuyến đường nhằm đáp ứng cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, tạo tiền đề phát triển ngành Công nghiệp của huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện luôn ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Tùy vào nguồn thu mỗi năm, huyện sẽ cân đối từ 60-70% để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Năm 2023, huyện đầu tư xây dựng cơ bản 176 tỉ đồng, trong đó, đầu tư cho lĩnh vực giao thông 124 tỉ đồng, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác 52 tỉ đồng.

Những năm qua, huyện Đức Huệ huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển giao thông nông thôn. Trong đó, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động nhiều kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng ở huyện.

Đặc biệt, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - Lê Tấn Tới vận động các đơn vị tài trợ cho huyện thực hiện các chương trình, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần giúp huyện tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng.

Từ năm 2015 đến nay, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đã vận động các nguồn lực xây dựng 75 danh mục công trình cầu, cống và đường giao thông trên địa bàn huyện Đức Huệ với tổng giá trị hơn 59 tỉ đồng.

Nổi bật như công trình cầu, cống cặp tuyến kênh Trà Cú Thượng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo sự kết nối và lan tỏa mô hình Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, hướng tới xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, nguyên Chủ tịch nước còn vận động các đơn vị tài trợ hơn 55 tỉ đồng xây dựng trường học, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ,... trên địa bàn huyện./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết