Tiếng Việt | English

02/06/2023 - 17:13

Huyện ủy Cần Đước công bố quyết định giải thể và thành lập các tổ chức Đảng khối cơ quan huyện

Chiều 01/6, Huyện ủy Cần Đước (tỉnh Long An) tổ chức lễ công bố quyết định giải thể và thành lập các tổ chức Đảng khối cơ quan huyện.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát trao quyết định thành lập các Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp lại các tổ chức Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện, Huyện ủy Cần Đước quyết định giải thể Đảng bộ cơ sở Khối Đảng, Đảng bộ cơ sở Khối vận, Đảng bộ cơ sở Khối Văn hóa - xã hội, Đảng bộ cơ sở Khối Kinh tế, Chi bộ cơ sở Tư pháp - Thi hành án. Quyết định giải thể có hiệu lực từ ngày 28/5/2023. Đồng thời, Huyện ủy Cần Đước quyết định thành lập 28 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Văn Đát quán triệt về cơ sở pháp lý, sự cần thiết giải thể và thành lập các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng thời, đề nghị các chi bộ mới được thành lập chủ động tiếp cận với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng và ban hành nghị quyết; quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong năm; phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong chi bộ; nhất là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy tính tiên phong, nêu gương của đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hồng Phong - Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết