Tiếng Việt | English

17/10/2021 - 09:55

Khắc phục hạn chế trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Qua hơn 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 720-KL/TU, ngày 29/3/2019 (gọi tắt KL720) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (BT, GPMB, TĐC) tại các địa bàn trọng điểm, công tác này bước đầu đạt một số kết quả tích cực nhưng còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tỉnh đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện KL720, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần vào phát triển KT-XH địa phương.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Phối hợp tổ chức thực hiện

Tỉnh xác định công tác BT, GPMB, TĐC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm KL720. UBND tỉnh cụ thể hóa trên tinh thần quán triệt các nội dung của KL720 bằng nhiều hình thức phù hợp; ban hành kế hoạch để triển khai, thực hiện bám sát trọng tâm, trọng điểm; thành lập Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, UBND cấp huyện nơi có công trình, dự án. Tại các địa phương, công tác này được quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc. Các địa phương đều đưa nội dung KL720 vào nghị quyết hàng năm của cấp ủy, lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên phụ trách theo từng dự án, địa bàn,…

UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân có đất bị thu hồi, bảo đảm tính chặt chẽ, đồng bộ và xem công tác BT, GPMB, TĐC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Theo Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh, từ sau khi KL720 được ban hành, công tác BT, GPMB, TĐC có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến nay, huyện thực hiện GPMB được 425,62ha/2.191 hộ với tổng số tiền BT 3.807,88 tỉ đồng. Công tác GPMB chủ yếu tập trung phần diện tích đất hỗ trợ hành lang các tuyến đường điện và một số dự án như Khu công nghiệp (KCN) Đức Hòa I, KCN Hựu Thạnh (IDICO), Cụm công nghiệp Tân Mỹ và các dự án công trình điện (đường dây Mỹ Tho - Đức Hòa, đường dây điện Sông Hậu - Đức Hòa, đường dây đấu nối 220kV số 1 và số 2, đường dây đấu nối 500kV số 1 và số 2). Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng khá lớn đến việc thực hiện. Đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, huyện tập trung thực hiện các giải pháp, phối hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả KL720.

Tương tự, công tác BT, GPMB, TĐC tại huyện Bến Lức được lãnh đạo địa phương quan tâm, nhất là từ sau khi có KL720 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thông tin từ UBND huyện Bến Lức, từ khi có KL720 đến nay, huyện thực hiện GPMB được 301,5ha/1.699 hộ với tổng số tiền bồi thường 2.178,7 tỉ đồng; chủ yếu tập trung vào các công trình,
dự án: Đường dây và trạm biến áp 220kV Bến Lức, các đường dây đấu nối áp 220kV thuộc dự án trạm biến áp 500kV Đức Hòa, Khu dân cư (KDC) Phước Lợi - Hải Sơn, KDC Lương Hòa, KDC Mai Bá Hương, Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

Từ khi có Kết luận 720 đến nay, tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng được hơn 1.000ha đất

Từ khi có Kết luận 720 đến nay, tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng được hơn 1.000ha đất

Tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - Võ Minh Thành, từ sau khi KL720 được ban hành và triển khai, thực hiện, công tác BT, GPMB, TĐC trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khả quan, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Bên cạnh kết quả, việc thực hiện KL720 trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Chính sách về BT, hỗ trợ để GPMB quy định về đơn giá (đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả; đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi) được sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung này vẫn chưa đầy đủ, kịp thời và một số quy định còn chưa phù hợp với thực tiễn tại một số địa phương hoặc chưa phù hợp với đặc thù của một số dự án, từ đó gây khó khăn cho công tác BT, hỗ trợ, GPMB.

Tiến độ BT, GPMB, TĐC còn chậm, một số nơi chưa quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đúng chủ trương “người được TĐC phải có nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”; quỹ đất sạch tạo ra chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư hạ tầng, xây dựng công trình công cộng và phát triển KT-XH. Công tác quản lý đất đai, nhất là công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính chưa kịp thời; đo đạc, kê biên, lập phương án đền bù GPMB còn sai sót; trình tự, thủ tục xác định giá đất, thu hồi đất còn nhiều bất cập, chậm được cải cách, mất nhiều thời gian. Tình trạng đầu cơ để trục lợi vẫn còn xảy ra; còn trường hợp dự án vướng mắc về công tác BT, GPMB trong thời gian dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc cho cả nhà đầu tư, người bị thu hồi đất và ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh,...

Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành thông tin, thời gian tới, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020-2025, với vai trò, trách nhiệm, ngành TN&TM tham mưu UBND tỉnh rà soát để tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định về chính sách BT, hỗ trợ, TĐC; quy định về đơn giá đất, đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả; đơn giá BT thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi nhằm phục vụ công tác BT, hỗ trợ, TĐC trên địa bàn tỉnh theo hướng phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương. Sở tiếp tục đề xuất Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh cùng huyện tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, ban hành kế hoạch BT, GPMB. Trong đó xác định những dự án trọng tâm cần tập trung thực hiện; đồng thời, giao chỉ tiêu GPMB cho từng địa phương theo hướng giải quyết dứt điểm từng dự án, không để tồn đọng, dàn trải.

Ngành TN&MT tham mưu, đề xuất tập trung hoàn tất các thủ tục liên quan đến BT, GPMB, xác định giá đất BT đối với các dự án thuộc chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đồng thời, ngành tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy xem xét, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác BT, GPMB, TĐC để thực hiện các dự án đầu tư trên một số địa bàn trọng điểm của tỉnh; trong đó, giao chỉ tiêu về số lượng dự án, số lượng về diện tích BT cho từng huyện căn cứ theo yêu cầu phát triển KT-XH, trên cơ sở đó lồng ghép đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu địa phương./.

Từ khi triển khai, thực hiện Kết Luận 720, tại 7 địa bàn trọng điểm của tỉnh thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được tổng diện tích 1.036,253ha (tính từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, ngày 03/12/2019 đến nay đã bồi thường được 521,831ha).

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết