Tiếng Việt | English

20/08/2020 - 14:17

Khai mạc Triển lãm kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 20/8, Trưng bày chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” chính thức khai mạc tại Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An. Đây là hoạt động phối hợp giữa Bảo tàng – Thư viện tỉnh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng (thành phố Hồ Chí Minh) nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2020)

Trưng bày "Cuộc đời và sự nghiệp chủ tịch Tôn Đức Thắng" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2020)

Đồng chí Tôn Đức Thắng là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông là một trong những lớp chiến sĩ đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.

Ông có những đóng góp to lớn trong công cuộc lãnh đạo toàn dân, toàn quân đấu tranh giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp thống nhất nước nhà. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cuộc triển lãm có hơn 127 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, ấn phẩm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cuộc triển lãm có hơn 127 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, ấn phẩm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Triển lãm là dịp tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người cộng sản kiên trung suốt đời phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống tại tỉnh nhà./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết