Tiếng Việt | English

18/01/2024 - 10:11

Không nên đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Người dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường

Người dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải tại các cơ sở công nghiệp, hoạt động thi công các công trình giao thông, xây dựng thuộc phạm vi quản lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan y tế địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm bụi trong không khí tại những thời điểm chất lượng không khí bị ô nhiễm bụi.

Các cơ quan truyền thông cần sử dụng các kết quả, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp để thông tin cho cộng đồng xã hội qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự báo thời tiết hàng ngày.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường cũng như có các giải pháp triệt để, tận thu tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, hạn chế đốt tại ruộng gây ô nhiễm môi trường./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết