Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 10:31

Kiểm tra vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường


Trưởng đoàn thông báo quyết định kiểm tra với chủ cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức kiểm tra tại 96 cơ sở kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ với 499 mẫu hàng hóa và 106 phương tiện đo (cân vàng).

Hầu hết các cơ sở nhận thức khá tốt về việc ghi nhãn hàng hóa, tuy nhiên vẫn còn nhiều hàng hóa có nhãn thiếu nội dung theo quy định (thiếu tên sản phẩm, tên, địa chỉ của nhà sản xuất, khối lượng đính trên sản phẩm vàng); kiểm tra 106 phương tiện đo (cân vàng), có 37 phương tiện đo có thông số kỹ thuật chưa phù hợp Thông tư 22/2013/TT-BKHCN. Đoàn kiểm tra đã lấy 2 mẫu vàng (nhẫn trơn, hàm lượng vàng 990), gởi đến tổ chức thử nghiệm được chỉ định kiểm tra hàm lượng vàng, kết quả đạt yêu cầu về hàm lượng vàng theo công bố.

Qua kết quả kiểm tra, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hành 43 thông báo tạm dừng và yêu cầu các cơ sở vi phạm khắc phục, báo cáo kết quả khắc phục về chi cục; đồng thời giải thích, hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ./.

Chi Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chia sẻ bài viết